Styrelse

Ordförande: Mårten Persson

Vice ordförande: Johan Nord

Kassör: Kaj Nyström

Sekreterare: Krister Johansson

Ledamöter:

Sara Andersson

Kristin Sevä

Irene Vikman

Kenneth Bergström

Ingemar Hansson

Ralf Näsvall

Allis Lindbäck